Happy Goose | Wat is er nu zo uniek aan onze methode?
19722
page-template-default,page,page-id-19722,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

change management done differently

Fijn, je hebt doorgeklikt om weer te weten over wat we doen, daar vertellen we je graag over. Als je wilt kun je hieronder meer lezen over ons gedachtegoed, de cirkels worden hier verder toegelicht. Daaronder vertellen we meer over onze methode.

Lees meer over de cirkel van controle en de cirkel van vertrouwen.

De meeste bedrijven en organisaties werken volgens de cirkel van controle. Herken je de stappen binnen je eigen organisatie?

De hele aansturingscyclus van een organisatie begint meestal met een norm of een target die door iemand boven de organisatie vastgesteld wordt. Dit kan een aandeelhouder zijn die een bepaalde winst wil behalen, de overheid die bepaalt hoeveel studenten met diploma een school af moet leveren of een Raad van Bestuur die een budget vaststelt waarmee een organisatie een hoeveelheid patiënten moet behandelen.

pijltje_blauw

De volgende in de keten is dan meestal de directie, die deze doelstelling gaat opdelen naar verschillende delen van zijn organisatie. De algemene doelstelling voor de organisatie wordt opgedeeld in gerichte doelen, die passen bij de activiteiten van dat onderdeel en (hopelijk) in lijn liggen met het algemene doel.

pijltje_blauw

De managers die deze doelstellingen krijgen, gaan vervolgens taken vaststellen voor de mensen of afdelingen die onder diens beheer vallen. Op die manier weet iedereen wat hij of zij moet doen, en ieder kan naar vermogen bijdragen aan de lokale doelstellingen.

pijltje_blauw

Aangezien we wel willen weten of we de goede kant op gaan en of ieder de eigen taken wel goed uitvoert, gaan we meten. We stellen ‘Key Performance Indicators’ op, meetgetallen waarmee we de taken van medewerkers kunnen kwantificeren – heeft iedereen wel gedaan wat hij moest doen? Deze KPI’s leggen we vervolgens weer langs een norm.

Als je nu denkt: “Niets mis mee toch, lekker overzichtelijk en ik kan continu alles in de gaten houden wat er gebeurt” dan geven we je groot gelijk. Wij geloven echter dat je hiermee niet een toekomstbestendige organisatie opbouwt, maar wie zijn wij om te zeggen dat dit niet kan werken? Wij krijgen er alleen geen energie van.

Bij Happy Goose vinden we het veel inspirerender om te werken vanuit visie, volgens de cirkel van vertrouwen. Spreekt dit jou ook aan?

Hoe fijn is het om te werken vanuit een visie? Stap 1 is altijd het bepalen van de visie, of dat nu een vage vlek is aan de horizon, of een laserpuntje omdat je precies weet wat je wilt bereiken. Voordat we deze definiëren gaan we eerst terug naar De Bedoeling: waarom bestaat je organisatie eigenlijk, wat is de ‘raison d’être’?

pijltje_oranje

Onze definitie van een organisatie is ‘een groep mensen die samen iets creëert’. Daar horen geschreven regels bij (processen en protocollen) en ongeschreven regels: dit zijn de waarden en cultuur van een organisatie. Zodra deze helder zijn, kun je ze ook gebruiken om medewerkers en partners te zoeken die écht bij je  passen.

pijltje_oranje

Je hebt je visie helder, maar wat ga je morgen anders doen dan vandaag om een klein stapje dichter bij de realisatie van die visie te komen? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. We gaan dus doelen en tussendoelen formuleren, waarmee je hele organisatie gaat samenwerken om stapje voor stapje dichter bij het realiseren van de visie te komen.

Dit doen we met behulp van onze eigen, unieke doelenboom.

pijltje_oranje

En wat nou als je de visie, het DNA en die doelen op een rij hebt? Simpel, dan gaan we aan de slag! Zodra medewerkers binnen het kader van geschreven en ongeschreven regels opereren, en in de richting van de visie gaan, krijgen ze vrijheid om eigen initiatief te ontplooien en zelfstandig activiteiten te initiëren.

Ik hoor je denken: “Het klinkt zo allemaal wel heel logisch en simpel. Maar bij ons…”. Geloof ons dat er maar weinig omgevingen zijn waar dit níet kan werken. We hebben al heel wat organisaties geholpen om samen met hun medewerkers werkelijke veranderingen door te voeren. We komen graag bij je langs om te kijken wat de mogelijkheden zijn in jouw organisatie, of kom een keer bij ons op de koffie om te bespreken wat we voor je kunnen doen!

 

Wat is er nu zo uniek aan onze methode?

We beginnen altijd vanuit De Bedoeling, en van daaruit maken we de visie van je organisatie heel helder. Dit doen we niet alleen met de aandeelhouders, bestuurders of directie, maar met mensen vanuit verschillende delen van je organisatie. Natuurlijk maken we gebruik van alles wat er al is, we gaan niet alles opnieuw bedenken – Interessant, effectief, maar niet uniek.

 

Vervolgens kijken we naar het DNA van je organisatie. Zijn de bedrijfswaarden helder, hoe zit de cultuur in elkaar, en hoe onderscheidt je je hiermee van de rest van de wereld? Ook dit doen we met verschillende mensen uit je organisatie – Heel belangrijk, geeft veel inzicht, maar nog steeds niet uniek.

 

Dan komt het: Om die ambitieuze visie te realiseren, moet er iets gebeuren. Een visie, liefst een beetje abstract en ver weg in de toekomst, daar zijn we het zo over eens. Maar wat gaat Christel morgen anders doen dan vandaag, om een stapje dichter bij het realiseren van die visie te komen? En Tobias? En Rachida? Een visie is niets waard, als het niet gerealiseerd gaat worden. En daar komt onze unieke aanpak om de hoek kijken.

 

Vanuit die visie, gaan we op verschillende gebieden kijken wat er moet gebeuren om die visie te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van marketing, cliëntzorg of financiën.  Wat is hier het hoogste doel? En hoe gaan we dat dan realiseren? Dit gaan we steeds verder uitrafelen, totdat we alle activiteiten hebben die het gezamenlijk mogelijk maken om die visie te realiseren. Tegelijkertijd brengen we de onderlinge afhankelijkheden in kaart. Als we dit willen gaan doen, moeten we eerst dat geregeld hebben…

 

Uiteindelijk komt hier een doelenboom uit die het totaalpad aangeeft, waarmee de visie, dat ambitieuze droombeeld voor ‘ooit’, ineens een stuk realistischer wordt en dichterbij komt. Sterker nog, het is een routekaart die precies aangeeft waar je moet beginnen en wat je voorlopig ‘on hold’ kunt zetten omdat het nu niet effectief is om er mee aan de slag te gaan. En het mooiste is nog, dat alles is ingericht om het door je eigen medewerkers te laten gebeuren. We gaan dit niet uit laten voeren door een buslading externen, of door mensen die de praktijk niet kennen, maar door medewerkers die hier dagelijks in zitten. We laten mensen nadenken óver hun werk, veranderingen aanbrengen áan hun werk, dat ze zelf dagelijks uitvoeren. Zij zijn tenslotte de echte specialisten, en ze krijgen begeleiding om dat zo effectief mogelijk te doen.

 

Dit proces gebeurt in drie fases. De eerste fase is het creëren van de boom, hiermee leggen we als het ware het routepad richting de gewenste situatie vast. Dit gaan we vervolgens communiceren in de omgeving met alle betrokkenen, zodat iedereen die wil mee kan doen. Dan gaan we over tot actie, in de realisatiefase. Hier gaan we de boom ‘oprollen’, van onder naar boven wordt alles aangepakt en de ultieme situatie gerealiseerd.

 

Zie je het al een beetje voor je? We kunnen hier nog uren over doorgaan, maar als je meer wilt weten kun je beter even contact opnemen, dan komen we langs om samen te kijken hoe dit in jouw organisatie zou kunnen werken.